Sikkerhet på NM

Vi vil minne om at det på NM er påbudt med ispigger for alle deltakere. Vi anbefaler alle å skaffe seg dette før NM dersom man ikke har fra før. Det vil også bli solgt ispigger på NM, men vi som arrangør har ikke kontroll på hvor mye selgerene har tilgjengelig. Så det blir i tilfelle så langt lageret rekker... De som kommer til kontrollen nede ved vannet uten ispigger får ikke slippe ut på isen.

I forhold til uhell/skader ute på isen så skal dette meldes til Kjell Sundøen (97027943). Han er godt kjent i området, og vil koordinere dette videre med AMK-sentralen. Vi vil lage kart over Steinsfjorden med alle tilgjengelige møtepunkter, og man melder da ifra om nærmeste punkt man befinner seg ved.